Školská jedáleň

Nech sa páči vstúpte do našej novej školskej jedálne

Školská jedáleň

Oznam!!!

pre už prihlásených stravníkov poprosím uhradiť platbu za mesiac september do 31.08.2021 a za mesiac október  do 20.09.2021.

 

Oznam !!!

pre potencionálnych nových stravníkov poprosím uhradiť platbu za mesiac september do 02.09.2021 a za mesiac október do 20.9.2021.

 

Strava bude zabezpečená od 6.9.2021 (to je pondelok) pre prihlásených stravníkov, ktorí uhradili stravu do 31.08.2021 a majú finančný obnos na konte. Ak by sa chcel niekto odhlásiť, je to nutné do 03.09.2021 do 14:00 hod.

Noví stravníci ktorí uhradia za stravu do 02.09.2021 môžu byť prihlásení na stravu od 08.09.2021.

  

Postup, ako sa stať stravníkom Spojenej školy, I. Krasku Púchov:

1.    Prvým krokom každého potencionálneho stravníka je zaevidovať sa do stravného systému školskej jedálne. Znamená to, že potencionálny stravník vyplní prihlášku na stravovanie a odovzdá ju osobne vedúcej školskej jedálne, ktorá ho na základe prihlášky a idetifikačnej karty (ISIC, čip používaný v škole) zaradí do stravovacieho systému. Na prihláške je potrebné uviesť meno, adresu, email, telefónne číslo a číslo bankového účtu, na ktorý sa budú môcť poukázať prípadné preplatky. Prihlášku treba podpísať rodičmi alebo zákonným zástupcom.

 

2.    Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá prihlásiť do systému cez internetovú stránku : www.strava.cz .

-       Jazyk si vyberiete kliknutím na skratku jazyka vpravo hore CZ SK EN.

-       Pri prvom prihlásení zadajte zariadenie 90523.

-       Do položky užívateľ treba zadať priezvisko.meno(napr. mrkvicka.jozef)

-       Heslo pri prvom prihlásení je variabilný symbol z Prihlášky na stravovanie.

-       Zaškrtnite uložiť údaje a prihláste sa.

 

Na rovnakú stránku sa dostanete aj zo stránky školy v sekcii Školská jedáleň -  Prihlášky/Odhlášky stravy.

 

Dôrazne doporučujem zmeniť si pri prvom prihlásení do systému prihlasovacie heslo  v menu Nastavenie (Nové heslo, Overenie hesla, Odoslať !)

3.    Do systému sa dá prihlásiť aj pomocou mobilnej aplikácie Strava.cz, ktorú si môžete stiahnuť a nainštalovať vo Vašom mobilnom telefóne na App Store (Iphone) alebo Google play (Android). Postup pri prihlasovaní je rovnaký ako na PC, zmena hesla sa vykonáva v sekcií Profil – Nastavenie účtu.

V prípade zabudnutia hesla sa nové heslo zasiela na  emailovú adresu zadanú na Prihláške na stravovanie.

 

4.    Ak sa potencionálny stravník rozhodne stravovať v školskej jedálni, musí najskôr zaplatiť na účet ŠJ určitú sumu, čím si vytvorí kladné konto, z ktorého sa mu bude odrátavať odobratá strava.

Platby za stravu sú v zmysle VZN TSK  č. 32/2020 z 28.7.2020 nasledovné:

Študent  :                                             1,41 € /obed    30 € obedy

Študent (celodenná strava – internát) : 4,03 €            81€ celodenná strava

 

5.    Výška stravného pre iných:

Zamestnanci :   1,63 € / obed    33 € obedy

Cudzí :               3,62 € / obed   73 € obedy

 

            Platby za nasledujúce mesiace prosím uhradiť vždy  k 20. v mesiaci na stravovací účet :

SK47 8180 0000 0070 0063 0952

pričom ako variabilný symbol pri platbe treba uviesť variabilný symbol z Prihlášky na stravovanie.

6.    Po prevode prostriedkov na stravovací účet bude užívateľ automaticky prihlásený na stravu.

7.     V sekcií Objednávky (PC aj mobil) sa môže užívateľ odhlásiť prípadne znovu prihlásiť na stravu. Treba vykonať požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok kliknutím na príslušný deň/druh jedla. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením zeleného tlačítka Odoslať.

8.    Zmeny na nasledujúci deň môžete uskutočniť najneskôr v pracovný deň vopred do 14.00 hod. (nezabudnite zmeny vždy Odoslať!) 

9.    Po nastavení si môžete zo systému  nechať posielať tieto správy:

-     potvrdenie objednávky

-     nedostatočná výška konta

-    kontrola neodobranej stravy

-    mesačný prehľad

-    potvrdenie o prijatí platby

10. Zo systému sa odhlásite kliknutím v menu vpravo hore Odhlásiť sa.

 

Obed sa v  školskej  jedálni vydáva  od 11:00 do 13:30 hod. v deň školského vyučovania.

 

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

 Prihláška na stravu

 

Martina Ďurišová, vedúca ŠJ

Videá

Pohľad pod ruky študentov

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31